Vaillant Kombi Montaj Kontrol Listesi

Vaillant Kombi Vaillant Klima Vaillant Ürünleri Protherm Kombi Kalorifer Tesisatı Doğalgaz Tesisatı Mekanik Tesisat İletişim
Vaillant Kombi, tesisat, kalorifer, doğalgaz tesisatı
AnasayfaFaydalı Bilgiler › Vaillant Kombi Montaj Kontrol Listesi vaillant kombi kazan klima kombiler kalorifer tesisat montaj ısıtma
Vaillant Kombi Montaj Kontrol Listesi

KOMBİLER İÇİN TESİSAT KONTROL LİSTESİ GAZ GRUBU
GAZ GRUBU (doğalgaz için )

Gaz açma belgesi mevcut mu ? (Cihaz değişikliğinde Gaz kuruluşundan onaylı mı ?)

Gaz kaçak testi yapıldı mı ? ( Köpük sprey ile)

LPG SIVI GAZ KULLANIMINDA : Tüpler için ortam sıcaklığında uygun bir yer seçildi mi ?
(Mutfakta, havalandırmalı tezgah altı dolap içi, kapalı balkonda, havalandırmalı kapalı dolap içi gibi.)

En az 2 adet Tüp ve dedantörler 30 milibarlık ( 300 mm ss ), kullanılan 2 adet 2 kg/saat kapasiteli
dedantörler ve bağlantı hortumları TSE belgeli mi ? (*) Ekteki şekle uygun montaj yapıldı mı ?

(*) Sanayi dedantörü kesinlikle kullanılmayacaktır.
LPG kullanımında Gaz kaçak dedektörü kullanılması tavsiye edilmektedir.

BACALI CİHAZ HAVALANDIRMA GRUBU
Dış atmosferle direk bağlantılı temiz hava menfezi monte edildi mi ? (150 cm²)

Cihazla dış atmosfer direk bağlantısı olmayan bir ortamda, cihazdan temiz hava menfezine kadar olan her iç bölümde, her biri 150 cm² olan, alt ve üst ara menfezler monte edildi mi ?

Cihazın, dış atmosferle direk temiz hava bağlantılı ancak 8 m³ den küçük hacimli yerlerdeki kullanımında, her biri 150 cm² olan,
alt ve üst havalandırma menfezleri monte edildi mi ?

KALORİFER GRUBU
Cihazın duvara montajı düzgün yapıldı mı ?

AtmoMAX için min. 2 cm, AtmoTEC, TurboTEC, TurboMAX, AtmoPRO/PLUS ve TurboPRO/PLUS cihazlar için min. 0.5 cm yanlarda boşluk var mı? Dolap içine montajda ekteki şema dikkate alınacak.

Kalorifer dönüş hattına ¾ ”veya 1” (kullanılan boru çapına uygun) pislik tutucu takıldı mı ?

¾ ”veya 1” pislik tutucunun altına ¾ ”veya 1” (kullanılan boru çapına uygun) küresel vana takıldı mı?
(Dar iç çapı nedeniyle mini küresel vana kullanılmamalıdır).

Kolon hattı ikiye ayrıldığı noktaya kadar tesisat gücüne göre aşağıdaki tabloda verilen ölçülerde boru döşendi mi ?

Radyatör gücü 90/70 °C sistemine göre çalışan 70/55 °C sistemine göre çalışan
yüksek sıcaklık tesisatlarında düşük sıcaklık tesisatlarında
10 kW ¾ “ (Cu F 18) ¾ “ (Cu F 22)
15 kW ¾ “ (Cu F 22) 1“ (Cu F 28)
20 kW ¾ “ (Cu F 22) 1“ (Cu F 28)
24 kW 1“ (Cu F 28) 1“ (Cu F 28)
28 kW 1“ (Cu F 28) 1“ (Cu F 28)

Kolon hattı tek olan yerlerde kurulu radyatör gücünün yarısına kadar yükarıdaki tabloya göre ve sonra son gruba kadar bir düşük ebattaki boru döşendi mi?
( ¾ ” boruya en fazla 3-4 grup ve ½ “ boruya ise en fazla 2 grup radyatör monte edilebilir )

Isı kapasitesi 4,5 kW’den büyük (boyu 2 metreden uzun) olan radyatör branşmanlarında ¾” boru kullanıldı mı ?

Kalorifer suyu boşaltma vanası aşağıdaki sistemlere göre uygun bir yere takıldı mı ?

Sıva altı tesisatlarda herhangi bir radyatör çıkışına kapaklı küresel vana ile.

Sıva üstü tesisat ise ıslak zemine.

Yerden ısıtma tesisatlarda, kollektör üzerine.

Radyatörlü, kılıflı boru tesisatlarda radyatör üzerine.

Islak zemin üzerinde uygun olmayan durumlarda (banyodaki radyatörün yüksekte bulunması gibi) uygun olan bir radyatör üzerine kapaklı küresel vana ile.

Şemsiye tesisat varsa veya tesisat borularının en üst noktası cihaz seviyesi ve radyatörlerin üzerinde ise gidiş veya dönüş hattının en üst noktalarına pürjör takıldı mı ?

Sıva altı tesisat varsa, sıva yapılmadan önce su kaçak testi yapıldı mı ?

Radyatörlerin montajı usulüne uygun yapıldı mı? (Hava alma açısından pürjör yeri yukarı eğimli)

1,4 m’den büyük radyatörlerde gidiş ve dönüş hattı çapraz baglantılı mı ?

Mevcut tesisattaki eski radyatörlere purjör takıldı mı?

Kalorifer tesisatına su (1-1,5 bar) basıldı mı ?

Radyatörlerin havası alındı mı ?

Kalorifer tesisatında su sızıntısı var mı ? (Test basıncı 2,5 bar’da gözle kontrol)

Radyatörlerde giriş vanası ve dönüş rakoru mevcut mu? (Dönüş rakorunun reglaj ayarlı vana olmasını tavsiye ederiz)

Balkon cihazlarının cıhazla tesisat baglantısı ankastra olarak yapıldı mı ?
Ankastra yapılmayan baglantılar kabul edilmeyecektir.

Kombi islak zeminde degilse, emniyet ventili bir huni (aksesuar) vasıtasıyla pis su giderine baglandı mı ?

TAVSİYE EDİLEN KONULAR:
Eski radyatörlü sistem varsa, sistem iyi bir şekilde temizlendi mi ?
Duvar geçişlerine gerekli itina gösterildi mi ?
Şap altından geçen borular kireç veya beton malzemesi ile irtibatını kesmek üzere izole edildi mi ?
Bu işlem yapılmamış ise devreye almadan sonra çikacak her türlü problemin giderilmesi yetkili satıcımızın sorumlulugu altındadır.

Eşdeğer tablosu :
Demir boru Bakır boru Kompoze boru
Dış çap İç çap Dış çap Iç çap Dış çap İç çap
3/8 “ 12,5mm 15,0mm 13,0mm 16x2 12,0mm
½ “ 16,0mm 18,0mm 16,0mm 20x2,25 15,5mm
¾ “ 21,6mm 22,0mm 20,0mm 25x2,5 20,0mm
1 “ 27,0mm 28,0mm 25,0mm 32x3 26,0mm
1 ¼ “ 36,0mm 35,0mm 32,0mm 40x4 32,0mm

SOĞUK SU GRUBU

Soğuk su giriş hattına pislik tutucu takıldı mı ?

Soğuk su giriş hattına pislik tutucudan önce ½” küresel vana takıldı mı? (Mini küresel kullanılabilir.)

Soğuk su hattında su sızıntısı var mı ?

Sıcak su tesisatında şofben veya termosifon varsa, soğuk su girişine vana takıldı mı ?
Mümkün olmayan yerlerde kör tapa ile iptal edilecek.

BACA GRUBU (Bacalı cihazlar için)
Baca deliği ekseni ile cihaz baca çıkışı arasındaki yükseklik minimum 3 x çap (13cm) = 39cm kuralına uygun mu ?

Baca yüksekliği minimum 4m kuralına uygun mu ?

Eğer cihaz baca deliğinin altında değilse, baca borusunun azami boyu 1,20m kuralına uygun mu ?

Baca bağlantısı yukarı yükselen bir eğimle monte edildi mi ? (1 metrede 10 -15 cm eğim olacak)

Bacada tek dirsek kuralına uyuldu mu ve baca bağlantı borusu çapı cihaz bağlantısına ve baca kesitine uygun seçildi mi ?

Cihaz baca borusu (malzemesi Gaz kuruluşu standartlarına uygun) bağlantısı yapışkan alüminyum folyo bant ve baca borusu - baca bağlantısı alçı ile kapatıldı mı ?

Vaillant cihazının yerden yüksekliği normalde min. 50cm max. 150cm yükseklik kuralına uygun mu ?

Diğer yakıt çeşitleriyle (kömür, sıvı yakıt gibi) çalışan cihazlar ile gazla çalışan cihazlar ortak bir bacaya bağlanmamalıdır. Bu kurala uygun bağlantı yapıldı mı?

Mutfak aspiratörleri baca ile ortamın havasını dışarıya verdiği yerlerde, bacalı cihaz ile aspiratörün aynı anda çalışmasını engelleyecek tertibat mevcut mu?

DİKKAT EDİLECEK MADDE :
Daha önce kömür veya sıvı yakıtla kullanılan “Müstakil tip” bacaları, cihaz bağlanmadan önce baca içi temizliği baca yüksekliğince yapıldı mı ? (Baca iç çapı 13cm olmalıdır)
En üst kata bacalı kombi montajında da 4m kuralına muhakkak uyulmalıdır.

BACA GRUBU (Hermetik cihazlar için)
1 metre baca boyunda, atık gaz çıkış bölümü 2-3cm aşağıda olacak şekilde eğimli takıldı mı ?

Yatay yanma hava/atık gaz boru çıkışındaki hava emiş delikleri aşağıya bakacak şekilde takıldı mı ?

Bacanın duvar veya cam dışında kalan kısmı en az 15-20cm mesafede mi ?

İç ve dış boru kelepçeleri, Pro/Plus cihazlarda sadece dış kelepçeler uygun takılıp, sıkıldı mı ?

Hava kısma halkaları F1 veya F2 cihaz tiplerine göre baca montaj kılavuzunda belirtilen tablolara
uygun olarak takıldı mı ?

Hermetik cihazlarda tüm baca bağlantısı orijinal Vaillant parçaları ile yapıldı mı ?

Hermetik cihazlarda uzatmalı baca bağlantısı yapıldığında her bir uzatmaya
bir adet tavan kelepçesi kullanıldı mı?

Tüm Hermetik cihazlarda baca bağlantısında atık gaz çıkışı Pro/Plus cihazları baca montaj kılavuzu
sayfa 7’de belirtilen mesafelere uygun mu?

TAVSİYE EDİLEN KONULAR:
Hermetik baca duvar çıkışında max. 30cm olmalıdır.

Kombi fiyatları Kombi fiyatları Kombi fiyatları

ELEKTRİK GRUBU

Cihaza max. 1m mesafede topraklı priz varmı?
Yoksa en yakın buattan 3x1,5 TTR kablo ile hat çekilerek topraklı priz takıldı mı?

Gerçek topraklama olmayan yerlerde priz üzerinde nötr hattından topraklama yapılmayacaktır.
Böyle durumlarda buattan topraklama hattı çekilecektir veya priz iptal edilerek 3-10 A sigorta takılacaktır.

Topraklı prizin yeri cihazın alt seviyesinin altına gelmeyecek şekilde seçildi mi? (Ekteki şekle bakınız)

Oda termostatı, regler cihazları ve buna ait sensörlerin montajı kurallara uygun olarak yapıldı mı, bu cihazlara ait uygun kablo bağlantıları döşendi mi ? (Kablo uçları Vaillant servis elemanı tarafınca bağlanacaktır)

Oda termostatı ile Vaillant cihazı arasına 3x0,75 TTR kablo döşendi mi ?
(Oda Termostatı ve cihaz kablo uçlarını VAILLANT Servis Elemanı bağlayacaktır)

DİKKAT EDİLECEK MADDE:
Oda termostatın bulunduğu odaya termostatik vana monte edilmez.

Kombi fiyatları
« Önceki Sayfa Sonraki Sayfa »

Kurumsal Bilgiler

Hakkımızda Kalite Politikası İnsan Kaynakları Referanslar Müşteri Hizmetleri Müşteri Memnuniyeti Site Değerlendirme Anketi İGDAŞ Yetki Belgesi 766

Faydalı Bilgiler

Faydalı Bilgiler Vaillant Kombi Montaj Kontrol Listesi Vaillant Yoğuşmalı Kombi Montaj Kontrol Listesi Vaillant Servis 444 2 888 İzolasyonun Önemi Ekonomik Isınma Yöntemleri Hafta Sonu Evlerine Tavsiye Kombi Seçimi İGDAŞ Doğalgaz Neden Vaillant Broşür ve Kullanma Klavuzu
Vaillant Kombi Protherm Kombi Klima Kalorifer Tesisatı Doğalgaz Tesisatı Mekanik Tesisat Site Haritası İletişim

Bağdat cad. Kaptan sok. Huzur apt. No:1/3 Maltepe-İSTANBUL Tel: +90 216 383 39 11 Faks: +90 216- 441 88 33

www.uysas.com © UYSAŞ Tesisat İnşaat - Tüm hakları saklıdır

Powered By Optimizasyon.NET 2010   |   Yasal Uyarı

UYSAŞ Tesisat Facebok UYSAŞ Tesisat Twitter UYSAŞ Tesisat Blogger